Hanila muuseumi sünnipäev

Me käisime 4. klassi, Simo ja Tormiga esinemas. Mina ja Elmo mängisime esimese loo kanneldel ja Tereesa mängis seda flöödil. See oli “Kaerajaan”. Järgmine laul oli “Koduvärvid”. Seda me laulsime kõik koos. Peale seda tuli viimane osa etendusest, mis oli tants. Kõigepealt “Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse” ja “Kooliteel”. Seda tantsisime me ka…

Ajalootund Lihula muuseumis

Käisime Lihula muuseumis ja nägime väga palju erinevaid asju. Üks asi, mida me palju nägime, olid rahvariideid, mis mind  väga huvitasid. Mulle meeldivad rahvariiete mustrid sellepärast, et rahvariietel on tavaliselt lilled peal ja mulle meeldivad lilled. Seal oli ka vanu asju: näiteks kroonid, mis olid minu jaoks huvitav, kuna mina olen viimane enda peres, kes…

Matsalu loodusfilmide festivalil

Ka sel aastal osalesime Matsalu loodusfilmide festivali lastepäeval. Tegime kunsti ja vaatasime filmi sigadest. Vägev oli! Mulle meeldis MAFFi kunsti töötuba. Kuna me käisime sigade filmi vaatamas, siis me värvisime puidust sigu. Tehti tiimid ja iga tiim sai endale oma puidust sea, mille mõlemad pooled tuli ära värvida.  Minu tiimis olid Vesse, Elmo ja Gard…

Kartul salves!

Teispäeval me läksime Ene põllule, et kartuleid üles võtta. Jüri võttis traktoriga kartulid maast välja, et me saaksime neid korjata. Kartulid olid päris suured. Väikseid, raskeid ja kergeid kartuleid oli ka. Mia-Ann White, IV kl  

Kirjandusolümpiaadilt

13. aprillil (reede!) toimus Lihulas Läänemaa 4. klasside võistkondlik kirjandusolümpiaad. Meie kooli esindas terve neljas klass: SIMO, MIRELL ja JAKOB ning tulemuseks I koht. Palju õnne lastele, palju õnne õpetaja ASTRIDILE! Lähemalt kirjutab Mirell Rand 4. klassist: 13. aprillil oli Lihula Gümnaasiumis 4. klasside kirjandusviktoriin. Meie koolist osalesime mina, Jakob ja Simo ehk siis kogu…

Märgalade päeva konverents

17. aprillil osalesime taas traditsioonilisel märgalade päevale pühendatud konverentsil RMK looduskeskuses Penijõel. Ettekandega esinesid meie 2. ja 3. klassi lapsed. Tormi Ulm, 3. klass: Me käisime märgalade päeval. Me võtsime Penijõest veeproovi. Me võtsime ka paljudest teistest tiikidest ja kraavidest proovi. Mul hakkas õues väga külm. Pärast, kui me olime kõik proovid ära võtnud, siis…

Matemaatikavõistlus Känguru

Matemaatikavõistlusel KÄNGURU osalesid taas kõik Metsküla kooli õpilased. Meie parimad: Pre-ekolierid (1.-2. klass, kokku 5662 võistlejat) – MIIA 108 p (vabariigis 13.) – ELMO 86 p (124.) Ekolierid (3.-4. klass, kokku 5911 võistlejat) – SIMO 101 p (188.) – JAKOB 95 p (367.) Benjaminid (5.-6. klass, kokku 4764 võistlejat) – EVA-MARIA 125 p (52.) –…

Kooli 165. sünnipäev

13. aprillil toimus kooli 165. sünnipäeva auks vilistlaste kokkutulek. Rõõm oli näha endisi õpilasi, õpetajaid, koolitöötajaid ja lapsevanemaid. Kõik kohalviibijad said mälestuseks ka värskelt ilmunud Metsküla Kooli Lehe ajaloo erinumbri. Aitäh kõigile pidulistele, suur tänu kõigile õnnitlejatele! Kirjutab Simo LInno 4. klassist: Laupäeval 14. aprillil toimus Metsküla Algkoolis vilistlaste kokkutulek, sest kool sai 165 aastaseks.…