Avalik pöördumine: “Elujõulised maakoolid vajavad riiklikku kaitset”

Täna esitasid Metsküla Kultuuriühing, Metsküla Algkooli hoolekogu ja Matsalu lahe lõunakalda kogukond avaliku pöördumise maakoolide kaitseks. Postitame pöördumise terviklikul kujul: Elujõulised maakoolid vajavad riiklikku kaitset   “Mõne üksiku linna riigina jääks Eesti kiiva ja kängu.” President Alar Karis   Käesolev haridusvaldkonna rahastus- ja haldusmudel on seadnud elujõulised maakoolid ebavõrdsetel alustel sulgemisohtu. Soovime, et Riigikogu ning…