Hoiame esivanemate pärandit: kiviaedade kohendamine

Tööõpetuse tundides käib päris töö õppimine läbi kogemuse ja praktika. Tänu lastele ja õpetaja Raulile saavad koolitee arhailised ja armsad kiviaiad täiesti uue näo. Sellised tegemised koolis panevad mõtlema kogukondlike väärtuste peale ning traditsioonide hoidmisele ja säilitamisele. Viivad mõtted sellele, kuidas elasid meie esivanemad.