RMK Nõva looduskeskuses

Alguses giid tutvustas meile seda maja seest. Me saime ise ringi vaadata loodusmajas. Mulle meeldis kõige rohkem loomade kasukaid katsuda. Ja pärast me läksime seente majja. Seal tuvustati meile erinevaid seeni, näiteks, mis seened on mürgised ja mis seened on söödavad.  Pärast seente maja me läksime matkale ja me arutasime enne matka, kas me võime…