Hanila muuseumi sünnipäev

Me käisime 4. klassi, Simo ja Tormiga esinemas. Mina ja Elmo mängisime esimese loo kanneldel ja Tereesa mängis seda flöödil. See oli “Kaerajaan”. Järgmine laul oli “Koduvärvid”. Seda me laulsime kõik koos. Peale seda tuli viimane osa etendusest, mis oli tants. Kõigepealt “Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse” ja “Kooliteel”. Seda tantsisime me ka…