Ajalootund Lihula muuseumis

Käisime Lihula muuseumis ja nägime väga palju erinevaid asju. Üks asi, mida me palju nägime, olid rahvariideid, mis mind  väga huvitasid. Mulle meeldivad rahvariiete mustrid sellepärast, et rahvariietel on tavaliselt lilled peal ja mulle meeldivad lilled. Seal oli ka vanu asju: näiteks kroonid, mis olid minu jaoks huvitav, kuna mina olen viimane enda peres, kes…