Kartul salves!

Teispäeval me läksime Ene põllule, et kartuleid üles võtta. Jüri võttis traktoriga kartulid maast välja, et me saaksime neid korjata. Kartulid olid päris suured. Väikseid, raskeid ja kergeid kartuleid oli ka. Mia-Ann White, IV kl